• Vang Cono Sur Ocio Pinot Noir

Vang Cono Sur Ocio Pinot Noir

Hãng: Conosur
Loại: ocio
Giá: 1,190,000 VNĐ

dssdf sản xuất: Cono Sur

Nồng độ: 13% vol

Thể tích: 750 ml.

Loại rượu vang: Vang đỏ

Giống nho: 100% Pinot NoirVùng sản xuất: Central Valley

Hãng sản xuất: Cono Sur

Nồng độ: 13% vol

Thể tích: 750 ml.

Loại rượu vang: Vang đỏ

Giống nho: 100% Pinot Noir

Vùng sản xuất: Central Valley

Hãng sản xuất: Cono Sur

Nồng độ: 13% vol

Thể tích: 750 ml.

Loại rượu vang: Vang đỏ

Giống nho: 100% Pinot Noir

Thông tin sản phẩm

Vùng sản xuất: Central Valley

Hãng sản xuất: Cono Sur

Nồng độ: 13% vol

Thể tích: 750 ml.

Loại rượu vang: Vang đỏ

Giống nho: 100% Pinot Noir

Vùng sản xuất: Central Valley

Hãng sản xuất: Cono Sur

Nồng độ: 13% vol

Thể tích: 750 ml.

Loại rượu vang: Vang đỏ

Giống nho: 100% Pinot Noir

sản phẩm cùng loại